سبد خرید

خدا

  • بسیاری از انسانها روی زمین ، عوامل محیطی مانند جایی که زندگی می کنند ، پدر و مادر،
    نبود سرمایه لازم برای شروع کسب و کار، همسر ، فرزند، اقتصاد ، جنسیت، سن کم یا سن زیاد ، و... را عامل نرسیدن به خواسته هایشان می دانند، حال آن که جهان هستی مانند یک آینه بوده و تنها افکار و احساس و در حقیقت باورهای درونی هر فرد را به صورت چیدمانی از اتفاقات و شرایط و انسانها و موقعیتهای رشد و یا حتی عدم رشد، بر سر راه آنها قرار می دهد و آینه نمی تواند طور دیگری عمل کند

  • خیلیها را در زندگیمان میبینیم که به خوش اقبال بودن معروفند آنها دست به خاک می زنند طلا می شود در هر جایی سرمایه گذا ی می کنند پولشان چند برابر می شود انگار نیرویی آنها را همیشه در زمان مناسب و در مکان مناسب قرار می دهد بیشترشان سواد آکادمیک و دانشگاهی ندارند و حتی بعضی ها سواد خواندن نوشتن هم ندارند.