سبد خرید
دوره 21 روزه شکرگزاری

 

سلام دوست عزیزم .
از اینکه به دنبال تغییر و رشد‌ پیشرفت در زندگی ات هستی صمیمانه تبریک میگویم.
تمایل به تغییر و رشد و شکوفایی، یک تمایل کاملا طبیعی و مقدس است که از هویت الهیمان سرچشمه می گیرد .
بسیاری برای تغییر زندگیشان به دنبال تغییر شرایط بیرونی هستند، حال آنکه قوانین جهان به این صورت عمل نمی کند و هر تغییری در زندگی تو از درون تو آغاز می شود.
چند سال پیش ، زمانی که به قوانین جهان هستی پی بردن ‌و متوجه شدم بین اتفاقاتی که در زندگی ام رخ می دهدو هر شرایطی که دارم و سلامتی و وضعیت مالی و تمام جنبه های زندگی ام ، با افکار و باورهاو احساساتم رابطه دقیقی وجود دارد، به دنبال راهکاری عملی بودم تا آنچه می دانستم را به کار گیرم، تا نتایج آن را در زندگی ام مورد آزمایش قرار دهم .

انتخاب نویسنده

تمام زندگیمان توسط باورهایمان کنترل میشود حتی منطق هایمان ،نحوه فکر کردن هایمان ،سقف رویاهایمان ،تصمیم هایمان،عملکرهایمان ،کلاممان ،موفقیتهایمان و شکست هایمان
از طرفی چون قوانین باورها را نمی دانیم از تغییر می ترسیم و دوست داریم در حاشیه امن زندگی مان بمانیم

انتخاب نویسنده

بسیاری از انسانها روی زمین ، عوامل محیطی مانند جایی که زندگی می کنند ، پدر و مادر،
نبود سرمایه لازم برای شروع کسب و کار، همسر ، فرزند، اقتصاد ، جنسیت، سن کم یا سن زیاد ، و ... را عامل نرسیدن به خواسته هایشان می دانند، حال آن که جهان هستی مانند یک آینه بوده و تنها افکار و احساس و در حقیقت باورهای درونی هر فرد را به صورت چیدمانی از اتفاقات و شرایط و انسانها و موقعیتهای رشد و یا حتی عدم رشد، بر سر راه آنها قرار می دهد و آینه نمی تواند طور دیگری عمل کند

بهترین

خیلیها را در زندگیمان میبینیم که به خوش اقبال بودن معروفند آنها دست به خاک می زنند طلا می شود در هر جایی سرمایه گذا ی می کنند پولشان چند برابر می شود انگار نیرویی آنها را همیشه در زمان مناسب و در مکان مناسب قرار می دهد بیشترشان سواد آکادمیک و دانشگاهی ندارند و حتی بعضی ها سواد خواندن نوشتن هم ندارند. 

مقالات دیگر...

صفحه1 از2