آنچه می خواهیم یا آنچه هستیم؟

Rate this article 0 Vote

انسانها همواره به دنبال تحقق خواسته ها و اهداف و رویاهایشان هستند و این بسیار عالیست، چون عامل رشد و حرکت و پویایی آنهاست.
ما برای داشتن و دریافت خواسته هایمان باید قوانین و ساز و کار جهان هستی را بدانیم،نمی شود زیتون بخواهیم اما دانه سیب بکاریم و یا سیب بخواهیم ولی در عمل دانه زیتون بکاریم و یا خواسته‌ی ما رفتن به فلان شهر باشد، اما اتومبیل خود را در مسیر دیگری حرکت دهیم .

برای دریافت خواسته هایمان ابتدا باید خواسته خود را مشخص کنیم،باید بنویسیم که در بخش مالی و در بخش روابط و در بخش سلامتی یا در هر بخش دیگری چه می خواهیم، این اولین مرحله است که آن را مشخص کردن خواسته ها می نامیم.
بعد از این مرحله باید این نکته مهم را بدانیم که ما آنچه هستیم را دریافت می کنیم نه آنچه می خواهیم را. پس چرا باید خواسته هایمان را مشخص کنیم ؟ برای وضوح هدف.
فرض کنیم خواسته من ورود انسانهای خوب در زندگی ام می باشد، حال باید این نکته را بدانم که برای دریافت چنین خواسته ای،چون قانون جهان هستی این است که هر آنچه بدهی را دریافت خواهی کرد (هر آنچه بکاری درو خواهی کرد) باید همان خوبی‌ها را که می خواهم در زندگی ام داشته باشم به جهان هستی ارائه نمایم ، اما چگونه؟
اگر می خواهم انسانهای شاد وارد زندگی ام شوند باید افکار شادی بخش را انتخاب کنم ،اگر دوست دارم انسانهایی بخشنده را در زندگی ام داشته باشم باید افکار مربوط به بخشندگی را انتخاب کنم، اگر می خواهم وفور نعمت بیشتری را تجربه کنم، باید افکار مربوط به فراوانی نعمتهای الهی را انتخاب کنم و به این صورت احساس ثروت را در خود داشته باشم.
به عبارت دیگر انتخاب افکار من باید همان چیزی باشد که میخواهم در زندگی ام داشته باشم

  • Client Name
    Igor Son
  • Completed
    2017
  • Location
    Moscow, Russia